Integra

Hjelp til oppsett av Integra sitt API.

TODO: Uavklart, må lages

Om API-et

TODO

DFØs løsninger for økonomi og lønn brukes av mange i sektoren. DFØ tilbyr API som er felles for sektoren, men der hver institusjon får ut sine data.

DFØ tilbyr flere ulike API-er for ulike data, som ansattinformasjon, stillingsdata og organisasjonsdata. Se DFØs API-portal for mer informasjon.

TODO: For å kunne bruke DFØs API må din institusjon bli "oppgradert" hos DFØ. Mange institusjoner må i dag forholde seg til CSV-filer fra DFØ. Dette må gjøres i dialog med DFØ, og dette vil kunne ta tid.

Standardoppsett

DFØ er en fellestjeneste, og må/bør derfor settes opp likt hos alle institusjoner. Du kan sette dette opp ved å laste inn fil med standardoppsett:

TODO.json

Hvordan sette opp API-ene

 1. Last ned standardoppsettet over, og opprett tjenesten i API manager. Se veileder for å registrere en tjeneste i API manager via fil.
 2. Registrer DFØ SAP som tjeneste i Selvbetjeningsportalen for RabbitMQ (se veileder for å registrere tjenesten). Hent ut tilkoblingsdetaljene som det blir opplyst om.
 3. Du som er lokal tjenesteier for DFØ må kontakte DFØ om API-et. Vanligvis gjøres dette ved å sende en e-post til integrasjon@dfo.no med:
  1. Be om å få API-nøkkel som gir full tilgang til din institusjons data i DFØs API-er.
  2. Send med tilkoblingsdetaljene for publisering av notifikasjoner fra selvbetjeningsportalen. Passordet bør sendes på andre måter enn via e-post.
 4. Når du har fått API-nøkler, må du legge de inn i API manager. (TODO: Lag veileder for dette?)
  1. Logg på API manager
  2. Gå til ditt DFØ-API
  3. Gå til siden "meta" TODO
  4. Legg inn API-nøklene i feltet value, der name-feltet heter "DFØ ansatt", "DFØ stilling", og "DFØ organisasjon", etc.

API-et og meldingshåndtering er nå satt opp.

Hvordan verifisere at API-et fungerer:

 1. Opprett din egen klient (applikasjon) i API manager, om du ikke har dette allerede.
 2. Be om tilgang til API-et.
 3. Godkjenn tilgangen til API-et. Du har nå fått en egen API-nøkkel for din klient.
 4. Bruk klientens API-nøkkel, og sjekk at du får hentet ut data:
  • Med curl (husk å endre det som står i uthevet tekst):
   curl --include -H "SOAPACtion: TODO" -H "X-Gravitee-Api-Key: API-nøkkel" https://gw-INSTANS.intark.uh-it.no/lonn/v1/organisasjoner/v1/
   
  • Med Powershell (husk å endre det som står i uthevet tekst):
   $headers = @{
    'Accept' = 'application/json'
    'X-Gravitee-Api-Key' = API-nøkkel
    'SOAPAction' = 'TODO'
   }
   Invoke-WebRequest -Headers $headers -Uri "https://gw-INSTANS.intark.uh-it.no/lonn/v1/organisasjoner/v1"  
  • Hvis alt er ok kan du forvente å få tilbake noe som starter med "HTTP 200" og JSON-data.
Publisert 18. juni 2021 12:24 - Sist endret 29. juni 2021 20:15