Gravitee

UH:IntArk bruker Gravitee som API manager og API gateway.

Bildet kan inneholde: skrift, logo, symbol, sirkel, grafikk.

Hva er Gravitee?

Gravitee er en open source plattform for å administrere og bruke dine API. Gravitee ble valgt som API manager og API gateway fordi det er en av få systemer som støtter distribuert tilgangsstyring av API-er, slik at du kan bestemme hvem som skal kunne administrere et gitt API.

Gravitee settes opp sentralt og driftes av de som forvalter Datadelingsplattformen. Det jobbes med en mer distribuert modell, for eksempel støtte for lokale API gateways.

TODO: Sei noko om korleis Gravitee er bygd opp - det med komponentane som køyrer uavhengig av kvarandre og kommuniserer med kvarandre.

Gravitee som API manager

TODO

Gravitee som API gateway

Gravitee har egne komponenter som brukes som gateways. Disse kommuniserer med manager-komponenten, og kan plasseres uavhengig av manager-komponenten, og kan til og med plasseres i AWS. TODO: Lenke til meir detaljar. TODO: Flytt dette til teknisk dokument?

Som oftest brukes samme gateway foran flere API. En API Gateway er rent teknisk en smart HTTP-proxy: Gateway mottar en request, sjekker om du har lov til å kontakte dette API-et og sender requesten videre til riktig API.

Annen funksjonalitet som gateway-komponentene støtter er TODO caching?

Se også

Publisert 8. jan. 2021 15:52 - Sist endret 24. juni 2021 22:08