RabbitMQ

Et av IntArk sine verktøy for å støtte integrasjonsutviklingen er å bruke RabbitMQ som meldingskø.

Bildet kan inneholde: oransje, tekst, rød, fargerikhet, linje.

Hva er RabbitMQ?

RabbitMQ er en tjeneste for å håndtere meldinger. Systemet ble valgt i IntArk fordi det følger IntArk sine prinsipper, spesielt med god støtte for åpne standarder i stedet for sine egne, proprietære løsninger.

Vi bruker protokollen AMQP for notifikasjoner, men RabbitMQ støtter også andre protokoller for meldingsutveksling.

RabbitMQ er primært satt opp for å støtte integrasjonsmønsteret hendelsesbasert provisjonering, med notifikasjoner (tynne meldinger), men kan også brukes for andre typer meldinger og integrasjoner.

Hvordan bruker jeg RabbitMQ?

Vi anbefaler å bruke Selvbetjeningsportalen for RabbitMQ heller enn å bruke RabbitMQ direkte. RabbitMQ krever god teknisk innsikt, så vi har utviklet et eget grensesnitt i IntArk for å gjøre forvaltningen av meldinger mye enklere.

RabbitMQ har et eget grensesnitt, som primært brukes av teknikere og driftere. Se oversikt over teknisk plattform for URL.

Tekniske detaljer

TODO: Lage eiga side med meir tekniske detaljar, td. "routing topologi", tilkoblingsdetaljar, og forklaring til begrepa som brukast. (Hent frå uio:intark)

Lenker

Publisert 8. jan. 2021 16:04 - Sist endret 24. juni 2021 22:08