Veileder for anskaffelser av IT-tjenester

En veileder for å hjelpe deg som systemeier, prosjektleder, innkjøper eller applikasjonsforvalter før du velger et produkt eller leverandør.

Dette så du anskaffer en IT-tjeneste som kan integrere og samarbeid med andre IT-tjenester.

TBD TODO: Denne veilederen må skrivast om etter at arkitekturen er satt, og bør deretter reviderast saman med nokon med god innkjøpserfaring (nokon hos Unit?).

Hvorfor følge UH:IntArk?

En av UH:IntArk sine mål er å gjøre det enklere å integrere IT-tjenester i UH-sektoren. Dette krever at IT-tjenester oppfyller felles krav satt i UH:IntArk.

For mer informasjon om UH:IntArk, se Hva er UH:IntArk, som inkluderer en kort video.

Hvilke krav må følges?

Alle IT-tjenester med data vil potensielt kunne være nyttig å integrere med. UH:IntArk vil derfor måtte vektlegges selv om IT-tjenesten ikke har behov for integrasjoner fra starten av.

Alle IT-tjenester må følge de overordnede integrasjonsprinsippene, så du bør kjenne til disse. UH:IntArk har også noen vedtak som må følges, og anbefalte gode praksiser som også bør vektlegges.

Det er bare noen få av kravene frå UH:IntArk som er harde og konkrete, for eksempel at IT-tjenesten må ha et API vi kan bruke. De fleste av kravene og behovene fra UH:IntArk er noe du ikke kan svare ja eller nei på, men trenger å nyanseres. Krav og behov bør derfor vektlegges i anskaffelser likt med mye annet, men husk på kravet om mer digitalisering som igjen setter høyere krav til IT-tjenesters evne til datadeling.

Hvilke vurderinger bør du gjøre?

Se Vurderinger ved anskaffelse av IT-tjenester og -systemer for betraktninger som kan vere aktuelt for anskaffelser.

Vi har også laget en oversikt over hjelpespørsmål ved anskaffelser som bør tas med i anskaffelser, både i utlysninger og i evalueringer.

Mer informasjon

Publisert 4. sep. 2020 14:18 - Sist endret 24. juni 2021 23:42