Galvanisk skille

Det typiske eksemplet på en tjeneste med et galvanisk skille er en webapplikasjon, som f.eks. StudentWeb eller HR-portalen. Sikkerhetsmessig er galvanisk skille viktig. Dette da skillet medfører at settet med handlinger brukerne kan utføre er begrenset. Dette gjør tjenesten stabil og vanskelig å bryte seg inn i - da må man finne et sikkerhetshull i programkoden

  • Applikasjoner med galvanisk skille, og som bruker FEIDE (eller annen SAML eller OIDC), gjør det er enkelt å samarbeide på tvers av institusjoner.
  • Applikasjoner med galvanisk skille er nesten utelukkende generalist tjenester, brukermassene er store og antall operasjoner som skal utføres er standardiserte og begrensede
  • Programvare som benytter innlogging i OS (typisk Kerberos og/eller LDAP) er det vanskelig å samarbeide om på tvers av virksomheter. Det er omfattende og man kan ikke få det fra tredjepart. Skifte av leverandør er nesten umulig.
Av Einar Jerpseth
Publisert 4. sep. 2020 14:18 - Sist endret 17. aug. 2021 23:45