Importer API-oppsett fra fil

I stedet for å registrere et API fra bunnen av kan du importere et API fra en fil eksportert fra en annen Gravitee-installasjon, eller definert i Open Api Specification (tidligere swagger).

{$resource:toc}

Importere API

Trykk på + på API-siden for å opprette API

I stedet for å trykke på pilen for å lage fra scratch, velg browse for å velge filen som skal importeres, eller klikk på Import from link , velg type og lim inn URL til definisjonen. Velg hva du vil importere. Du vil som oftest ikke importere Subscriptions, men det er ofte tidsbesparende å importere planer, men gå gjennom disse og slett de du ikke vil ha

Klikk på Import for å importere

 

API-definisjoner som er eksportert fra andre Gravitee-installasjoner blir som oftest importert korrekt. Open API/Swagger-filer må som oftest ha litt håndspåleggelse i etterkant.

Det viktigste å fikse er entrypoint og sjekke at backend er riktig. Velg Proxy og Entrypoints for å endre entrypoint. Ofte er dette /api/v1 eller lignende når man importerer fra Open API-definisjoner og man vil gi et beskrivende navn.

Under Proxy og Endpoints , sjekk at URLen til backend er riktig. Autentisering mot backend er ofte ikke satt opp.

Publisert 28. sep. 2020 12:27 - Sist endret 28. juni 2021 11:01