Legge på en enkel policy (IP filter)

I Gravitee API manager kan man legge på ekstra funksjonalitet på APIet. Dette kan være ekstra tilgangkontroll, validering eller endring av requests. Dette legges på som policies.

Det er mulig å legge policy på hele API, enkelt-planer eller enkelt paths / ressurser. Det vanligste er å legge på hele API

For å legge på en policy på et helt API:

Naviger til ditt API deretter klikk på Design. Du havner nå på "under-fanen"  Policy

For å legge på en policy må du dra den inn under "/"

 

I eksempelet over drar vi "IP filter" inn under "/"-pathen. Deretter klikker vi på "IP filter" og legger til den eller de IP-adressene / subnettene vi vil gi tilgang. Husk å trykke "save".

Det er mulig å legge på veldig mange policies, men det anbefales å ha så få som mulig.

Policies blir utført en og en. For å endre på rekkefølgen de blir utført kan man dra de til den plasseringen som passer. Det er fullt mulig å legge på samme policy flere ganger

 

 

Om en policy skal gjelde for en path kan man legge til en path ved å trykke på +-tegnet. Skriv inn path-en man vil legge til. Velg så denne før man drar inn policy

 

For å legge på policy til en plan gjør man det en annen side. Noen policy-es er lagt opp til at man skal legge på per plan, f.eks. hvite-lister, rate-limiting og autentisering (API key, JWT eller OAUTH) For disse  konfigurerer du policiene når du oppretter planen. I tillegg kan man legge på policy på siste side av veiviserer for planer.

Publisert 25. sep. 2020 13:01 - Sist endret 25. juni 2021 10:40