Varsling av nye subscriptions o.l.

Etter registrering av et API i Gravitee vil hoved-eier få e-post om alle nye forespørsler om tilganger. I tillegg blir det sendt ut epost om APIet stoppes, startes o.l. Det er ofte ønskelig at flere mottar disse e-postene

Flere mottakere

For å sende epost om subscription o.l. kan du legge til ekstra epost-adresser under notifications i "API-definering-under-menyen"

Bildet kan inneholde: rektangel, font, skjermbilde, programvare, teknologi.

 

Der kan du skrive inn mange epost-adresser etter hverandre. Her har jeg bare lagt til mail@example.org i tillegg til det som blir satt opp som standard. Det kan være både epost-liser og personlige epost-adresser. Man kan legge til flere, skill alle epostadressene med mellomrom, semikolon eller komma.

Ulike varsler til utvalgte mottakere

Det er også mulig å også legge til flere notifications , om du f.eks. vil at en epost-liste skal få epost kun når noen ber om tilgang og kun dette, mens eier av APIet får alle varsler. Man må være administrator for å legge til en ny. Har man ikke rettigheter kan man be administrator om å lage en, eiere av APIet kan endre på innstillingene i etterkant.

Som administrator kan man trykke  på den blå + og fyll inn ønsket navn, og deretter huke av for de varslene man vil motta.

For eksempel slik:

Bildet kan inneholde: azure, rektangel, font, operativsystem, programvare.

 

 

Publisert 22. mars 2021 13:51 - Sist endret 2. juli 2021 01:51