Integrasjonsarkitektur

Integrasjonsarkitekturens tre hovedprosesser:

  1)  Hvordan integrasjon skal foregå. Se integrasjonsprinsippene og dokumentet om web services.

  2)  Hvordan eskalere til et høyere beslutningsnivå

  3)  Omstendigheter som muliggjør unntak fra arkitekturen

Kontakt

For å komme igang på api.uio.no eller for bruk av meldingskø:

integrasjon@uio.no

Arkitekturmodellen

Dokumentet beskriver forholdet mellom IT-løsning og organisasjon, og IT-løsning og menneskene som skal benytte løsningen. 

De tekniske komponentene

Her er de tekniske aspektene av modellen, modellvalgene og de enkelte komponentene i arkitekturen beskrevet.

Vedtak, prinsipper og styringsregler

UiO Integrasjonsarkitektur er et resultat av et konkret vedtak som følge av IHR-prosessen ved UiO.