Vedtak, prinsipper og styringsregler

Vedtak

UiO Integrasjonsarkitektur er forankret hos Universitetsdirektøren gjennom IHR-vedtaket "Arkitektur og integrasjonsrammeverk", vedtatt av Universitetsstyret 23. oktober 2012 samt i anbefaling fra SKAIT vedtatt av Universitetsdirektøren 9. desember 2015.  Det er også forankret i IT-organisasjonen gjennom anbefalingen om IT i nærhetsmodellen, ledd 3.5.1. Arkitekturen og arkitekturplattformen ble vedtatt i IT-Direktørens møte 16.01.2018.

Prinsipper

Prinsippene som ligger til grunn i UiO Integrasjonsarkitektur, har til hensikt å tilrettelegge for at forskjellige deler av organisasjonen kan gjøre endringer uavhengig av hverandre og samtidig dra UiO i samme retning.

Styringsregler

For å sikre en enhetlig og god arbeidsflate som ivaretar gjeldende sikkerhetskrav, gjelder styringsregler for valg av autentiseringsløsning man som tjenesteeier skal velge.