Prosjekt Datadeling

Unit har eit prosjekt: Datadeling i høgare utdanning og forsking, som jobber med ein integrasjonsarkitektur og -plattform for heile UH-sektoren. UiO deltek i prosjektet.

Sjå Unit sine nettsider om prosjekt Datadeling for meir detaljar.

Bakgrunn og formål

UiO innførde sin eigen integrasjonsarkitektur, kalla UiO:IntArk. Vi ønsker at UH-sektoren også vert samde om ein felles integrasjonsarkitektur, for å forenkle samhandling, effektivisere integrasjonsarbeid og gjere det enklare å skaffe fellestenester. UiO bidreg med våre erfaringar med UiO:IntArk.


Prosjektstart: 30. januar 2020

Prosjektslutt: 2021


Hovedleveranser:

  • Felles rammeverk for deling av data i høgare utdanning og forsking
  • Eit forvaltningsregime av felles rammeverk for deling av data i sektoren
Publisert 3. sep. 2020 15:20 - Sist endret 7. sep. 2020 14:12