Prosjektplan

Dette er en mal for prosjektplan på USIT. Se forklaring til feltene i prosjektguiden.

Formål

Se mandatet

Mandat

 Mandatet er beskrevet her

Ressurser

 Dette er beskrevet i mandatet

Prosjektorganisasjon

 Dette er beskrevet i mandatet

Leveranser

Leveranser fremgår av prosjektplanen

Aktiviteter

 Prosjektets aktiviteter fremgår av prosjektplanen

 

Rapporteringsrutiner

  • Prosjektleder rapporterer til Styringsgruppen i forbindelse med fastsatte møter
  • I tillegg rapporteres det til IS-prosjeklederforum
  • It-direktør får månedlig rapport

Risikoanalyse

 

Avvikshåndtering

 

Overlevering

 

Publisert 29. aug. 2008 14:42 - Sist endret 2. sep. 2013 14:45