Milepælsplan
og ansvarskart


Versjon:
 • U - Utfører arbeidet
 • B - Hovedbeslutning
 • b - Delbeslutning
 • a - Framdriftsansvar
 • A - Kompetanseoverføring
 • R - Må rådspørres
 • I - Må informeres
 • r - Kan tilkalles for diskusjon
 • PE - Prosjekteier
 • PL - Prosjektleder
 • PG - Prosjektgruppe
 • SG - Styringsgruppe
 • SS - Sikkerhetssjef
 • BG - Brukergruppe

 

 

Publisert 9. jan. 2009 12:22 - Sist endret 3. sep. 2009 10:05