Datavarehus

DV-gruppa utvikler datavarehusløsning for FS-lærestedene og er grunnlaget for STAR. I tillegg utvikles det datavarehusløsning tilpasset UiO og UiB i et eget fellesprosjekt mellom de to universitetene der det i tillegg til studiedata også inngår data fra Cristin (forskningsdata), OF (økonomidata) og PAGA/SAP (personaldata). Datavarehuset er leverandør av koblede data til UiO sitt Styringskart.

Bakgrunn

  • Prosjektet skal føre fram til et datavarehus som skal kunne sammenstille relevante data på tvers av økonomisystem,  lønns- og personalsystem , og Felles Studentsystem og forskningsadministrativt system ved de to institusjonene.

Formål

  • Datavarehuset skal etablere et grunnlag for standardiserte styringsrapporter på tvers av kildesystemene

  • Datavarehuset skal etablere et grunnlag for detaljerte analyser av grunndata på tvers av systemene

  • Datavarehuset skal ha mekanismer for å identifisere mangelfull datakvalitet der dette er teknisk mulig

  • Datavarehuset skal legge til rette for analyser ved bruk av verktøy med lavere brukerterskel enn de som nå brukes i økonomirapporteringen ved de to institusjonene

Publisert 25. okt. 2011 15:27 - Sist endret 21. sep. 2015 09:52