Kontaktpunkter

Kontaktpunkter i datavarehusprosjektet

Prosjektleder: Royne Skaarer Kreutz

Prosjektdeltager DV:
Sigurd Fjeld
Stein Aske
Arvid H. Hansen
Margrethe Roald
Pål Løkke
Ragnar E. Pettersen
 

Prosjektdeltager:

UiB
Lyder Jensen
Christian Hartvedt
Christian Bøe


UiO
Marianne Sinead Flesland
Anne Cathrine Wiersholm

Styringsgruppen:

  • Sven-Egil Bøe, seniorrådgiver, UiB (leder)
  • Ellen Johanne Caesar. ass.økonomi- og plandirektør, UiO
  • Grete Christina Lingjærde, seksjonsleder USIT

 

Publisert 28. mai 2012 19:22 - Sist endret 21. sep. 2015 09:53