Koordinering av tekniske leveranser for digitale vurderingsformer

Bakgrunn

Prosjektet UiO digital eksamen ble etablert høsten 2014 og skal legge til rette for at UiOs studenter skal oppleve en digital eksamenssituasjon, og levere en digital arbeidsflyt for administrative og faglige oppgaver knyttet til eksamensavvikling.

USIT er ansvarlig for tekniske løsninger, arkitektur og integrasjon ved UiO og skal levere på bestilling fra UiO digital eksamen-prosjektet. Eksempler på slike leveranser er tekniske premisser for valg av løsning og vurdering av eksterne løsninger for digital vurdering. For å støtte USITs ledelse i koordineringen av disse leveransene opprettes det et leveranseprosjekt "Koordinering av tekniske leveranser for digitale vurderingsformer".

Formål

  • Koordinere USITs leveranser til UiO digital eksamen-prosjektet og bistå USITs ledelse i å koordinere disse leveransene opp mot USITs øvrige planer og forpliktelser
  • Koordinere USITs deltakelse i eksterne fora rundt digital eksamen
  • Utarbeide tekniske og IT-strategiske premisser for digital vurdering ved UiO
  • Planlegge og legge til rette for driftssetting/forvaltning av JUS-løsningen 

Resultatmål og leveranse

  • Etablere en leveranseavtale med UiO digital eksamen-prosjektet
  • Utarbeide tekniske og IT-strategiske premisser for en ny løsning
  • Bidra til valg av tekniske løsninger
  • Planlegge og legge til rette for driftsetting/forvaltning av JUS-løsningen.
Publisert 3. mars 2015 13:38 - Sist endret 26. sep. 2017 13:11