Drift og støttetjenester for Apple utstyr

Bakgrunn og formål

IT-dir møtet vedtok 1. september 2020 å etablere et prosjekt for å se på innhold, rammer etc. av klientdriften av Apple utstyr. Prosjektets mandat ble vedtatt av IT-dir 6. oktober. 

Bakgrunnen for prosjektet er at UiO havnet i en situasjon der hele teamet som jobbet med klientdrift av macOS og mobile enheter sluttet, og det ble viktig raskt å få på plass ressurser som kan gå inn i deres sted.


Prosjektstart: 1. oktober 2020

Prosjektslutt: 30. september 2022


Prosjektet vil jobbe iterativt, men vil i løpet av prosjekttiden gjøre flere leveranser. 

Hovedleveranser:

  • Lagring og samarbeid
  • Klargjøring av maskiner
  • Programvaredistribusjon
  • E-post og kalender
  • Workspace One
  • Katalogtjeneste

Som en del av alle leveranser prosjektgruppen jobber med, utarbeides sluttbruker- og driftsdokumentasjon.


Prosjektstatus:

Konsept Planlegge Gjennomføre Avslutte Realisere
Godkjent Godkjent Fase 1 - Godkjent Fase 2 - Pågående    
           
Publisert 16. nov. 2020 11:11 - Sist endret 19. mai 2021 10:34