Leveranser

Sist endret 2. mars 2021 22:58 av Frank Paul Silye

Prosjektet kommer tilbake til Managed Software Center (MSC) i flere runder. I første runde ser migreres MSC fra RHEL 6 til 8, opprydding i selvbetjeningsportalen og klargjøring for M1-programvare.

Sist endret 2. des. 2020 10:50 av Frank Paul Silye

En gjennomgang av rammeverket (DEP, Workspace One, Managed Software Center (Munki) og DEPNotify) for å gjøre klargjøringen av ny Mac enklere.

Sist endret 2. des. 2020 08:52 av Frank Paul Silye