Styringsgruppe

Navn Rolle Posisjon
Ivar Holm Prosjekteier og styringsgruppeleder Underdirektør - Underavdeling for brukernære tjenester
Kjetil Kirkebø Styringsgruppemedlem Underdirektør - Underavdeling for IT-infrastruktur
Gard O Sundby Thomassen Styringsgruppemedlem Underdirektør - IT i forskning
Kristin Skaar Styringsgruppemedlem Leder av IT-seksjonen ved Institutt for informatikk
Anders Vinger Styringsgruppemedlem Seksjonssjef - Seksjon for klientnær drift

 

Publisert 16. nov. 2020 11:32 - Sist endret 16. nov. 2020 11:32