Exchange Online (forberedende aktiviteter)

Mål: Få Exchange Online godkjent for bruk

gjennom å utrede premisser, avklare arkitektur og gjennomgå avtaler i samarbeid med IT-Sikkerhet og Juss

Formål

Migrere bort fra dagens on-premise løsning og tilby epost og kaldender for alle studenter og ansatte i Microsoft sin skyløsning, Exchange Online, og samtidig tilby forbedringer og ny funksjonalitet.


Periode: juni 2020 - september/oktober 2020

Neste fase - detaljplanlegging: oktober-november 2020

Planlagt igangsettelse av implementering/migreringsløp: Q1 2021 


Hovedleveranser:

 • Formålsavklaring
 • Begrunnelse for valg av Exchange Online
  • Presentasjon av veivalg
  • Kostnadsoverslag
 • Gevinstplan
 • Utrede premisser
  • Avklare merkantile forhold
  • Avklare akitekturen
  • Gjennomgang av avtaler
  • ROS-momenter for denne fasen
 • Leverandøravklaringer

Milepæler:Lagre og vis

  Fase/Aktivitet Dato
I-sak Orienteringssak til IT-dir   09.06.20
I-sak Orienteringssak til IT-dir   03.07.20
I-sak Orienteringssak til IT-dir   01.09.20
B-sak IT-dir Beslutningsgrunnlag for igangsettelse av implementering og migrering til Exchange Online  08.09.20
  Fase: Planlegging okt-nov
  Fase: Implementering - migrering Q1 2021
Publisert 17. juni 2020 22:43 - Sist endret 18. juni 2020 09:40