FAIR@uio

Både UiO og eksterne finansiører stiller krav til økt åpenhet i forskning, med større grad av gjenbruk og deling av data. For at det skal være mulig i praksis trengs rike metadata, slik at data i seg selv blir FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable). Dagens satsning rundt FAIR data – Open Science og data management kombinert med arbeid rundt datahåndteringsplaner og kursing innen datahåndtering bør fortsettes ved UiO. 

Bakgrunn og formål

Det er behov for en kobling mellom et dynamisk lagringssystem og tilhørende metadata. Dette vil imøtekomme flere faglige og forskningsstrategiske behov:  

 • Mer og bedre strukturerte data: Rikere metadata og tilpassede prosedyrer vil kunne gjøre svakt strukturerte datasett mer oversiktlige og søkbare. 

 • Granulert og finmasket tilgang til data: Rikere metadata vil kunne gi enklere og bedre regulert tilgang til data, og vil kunne forenkle prosesser knyttet til deling og gjenbruk av data. Dette vil også åpne for mer granulert tilgang til data (og metadata). 

 • Reproduserbarhet og tverrfaglighet: Styrke mulighetene for ny forskning, tverrfaglig samarbeid og kvalitetssikring av eksisterende data og validering av resultater.  

 • Dynamisk lagring: Bruksdata knyttet til aktive datasett kan anvendes for å vurdere lagringsbehovene. Data som ikke aktivt brukes kan overføres til billigere lagringssystem (langtidslagring) noe som løser utfordringer knyttet til tidsbegrenset finansiering av prosjekter.  

 • De foregående punktene vil gjøre UiO til en attraktiv samarbeidspartner og datavert i prosjekter og vil innebære en bedre ressursutnyttelse og fleksibel eInfrastruktur relevant for undervisning, forskning og forskeropplæring.  

Les omtale av prosjektet på USIT sine sider eller i sammenheng med QUALIFAIR i Uniforum.


Prosjektstart: Oktober 2020

Prosjektslutt: Januar 2023


Hovedleveranser:

 • Etablere en minimumsstandard for metadata som skal følge med et prosjekt eller datasett 
 • Hente ut metadata fra kjente kilder (ForskPro, Cristin, etc.) 
 • Populere en metadata-database ved hjelp av IBM Spectrum Discover Tool
 • Utvikle skript som kan samarbeide med IBM SDT for å hente ut rikere metadata fra filer og datatype av ulike formater 
 • Pilotere dette på 2-3 prosjekter med ulike typer data
 • Åpne Discover verktøyet for alle som har forskningslagring ved UiO og rettigheter ihht rolle i deres prosjekt.
 • Utvikle en discovery-løsning for å søke opp data fra metadata-databasen 
 • Se Roadmap for mer detaljer.

Prosjektstatus:

 

Konsept Planlegge Gjennomføre Avslutte Realisere
Godkjent Godkjent Fase 1 - Godkjent Fase 2 - Pågående    
           
Publisert 24. nov. 2020 13:05 - Sist endret 11. jan. 2022 09:12