Styringsdokumentasjon

[I denne mappen skal styringsdokumentasjonen for prosjektet legges. Påkrevde styringsdokumenter er: mandat, styringsdokument, prosjektbeskrivelse, gevinstrealiseringsplan, sluttrapport.]

Les mer om obligatoriske prosjektstyringsmaler på nettsidene til UiOs prosjektrammeverk.

Prosjektmandat

Se mandat for prosjektet.

Prosjektbeskrivelse

Se prosjektbeskrivelse.

Gevinstrealiseringsplan

Se gevinstrealiseringsplan. [Lenke til siste versjon av gevinstrealiseringsplan her]

Mal:

Styringsdokument

Se siste versjon av styringsdokumentet.  [Lenke til styringsdokument her] 

[Styringsdokumentet skal lenkes opp i referat fra styringsgruppemøtene. Det kan være hensiktsmessig å ha en egen mappe i referatmappen for disse og heller lenke til mappen herfra.]

Mal:

Sluttrapport

Se sluttrapport. [Når prosjektet er fullført og sluttrapporten ferdig, lenkes den opp her]

Maler:

[Du trenger bare velge én mal, enten Word eller html.]

Publisert 21. jan. 2021 09:41 - Sist endret 21. jan. 2021 10:34