Forskerplattformen

Universitet i Oslo skal etablere et ny IT-tjeneste som skal gjøre det mulig for forskere å samarbeide på tvers av institusjoner og landegrenser. Løsningen  skal være en plattform for samarbeid for internasjonale forskningsprosjekter. Der man kan bearbeide, analysere og samarbeide om store mengder forskningsdata.

The University of Oslo is designing a new IT-service that will enable researchers to collaborate across institutions and national borders. The solution will be a platform for collaboration for international research projects. Where you can work, analyze and collaborate on large amounts of research data.

Prosjektet er avsluttet med sluttrapport godkjent på IT-direktørmøte 15. februar 2022.

Bakgrunn og formål

Prosjektet Forskerplattformen ble vedtatt IT-direktørmøte 5. november 2019.

Behovet er forankret og forklart i Masterplan for IT beskrevet i rapport fra arbeidsgruppe under IT i Forskning

Det er utarbeidet et løsningsdesign med overordnet implementasjonsplan

Målbildet


Prosjektstart: Fase 1:november 2019

Prosjektslutt: Fase 1: okt 2020


Hovedleveranser:

Fase 1: 1. juli 2020

 • Selvbetjeningsportal for forskerprosjekter som trenger samarbeid med eksterne partnere
  • Egen AD med brukere fra hele verden
  • Kodebasert infrastruktur
  • Godkjenning for lagring av inntil røde data
   • VDI med 2 faktor autentisering
  • Mulig Fase 2 fra høst 2020-vår 2021
   • Datasentrisk modell med egent lagring
    • Sync’nShare
   • UH-IaaSIntegrasjon (Q1 2021)

   • HPC integrasjon


  Prosjektstatus:

  [Tabellen oppdateres etter hvert som prosjektet går fremover. Faser som er fullført kan markeres med grønn farge. Legg gjerne inn lenke til f.eks. referat fra styringsgruppemøte der godkjenningen ble vedtatt eller andre relevante dokumenter i tabellen.]

  Konsept Planlegge Gjennomføre Avslutte Realisere
  Godkjent Godkjent Fase 1 - Godkjent Fase 2 - Pågående    
             
  Publisert 15. nov. 2019 11:27 - Sist endret 20. mars 2022 16:35