Planverk

Milepælsplan

Arbeidsverktøyet for fremdrift og oppgaver er Jira. Jira dokumenterer både milpæler og oppgaver knyttet til de ulike målene.

Overordnet milepælsplan

01-01-2019:desember Innkjøp, forankring og ansettelser 
01-01-2020 : Januar Brukerinvolvering
01-01-2020 : Januar Hardware fysisk installert
01.02.2020 : Februar Infrastrukturtjenester etablert
01-04-2020 : April VDI og IAM etablert
01-06-2020 : Juni Brukertesting
15-07-2020 : Juli Brukerportal operativ
15-08-2020 : August Lansering

Jira oppdaters i prosjektstatusmøte annehver uke.

Åpne utviklingsplan

Realisering av prosjektet med dokumentasjon

Arkitektur

Interessentanalyse/UseCaser

Se interessentanalyse. [Lenke til interessentanalyse inn her]

[Se veiledning til interessentanalyse.]

Annet

Ønskede deltagere:

 

Annet planverk for prosjektet kan lenkes opp her, f.eks. kommunikasjonsplan og ressursavtaler.

Publisert 20. nov. 2019 14:51 - Sist endret 22. nov. 2021 16:29