Møter og referater

[I denne mappen skal alle referater fra møtene i prosjektet legges. Prosjektmøter og styringsgruppemøter skal legges i hver sin mappe. Ved behov kan man opprette flere undermapper for referater.

Det foreligger to maler for referater som man kan velge mellom:

  • Mal 1: Tilpasset prosjektgruppemøter
  • Mal 2: Tilpasset styringsgruppemøter

Det er også mulig å tilpasse malene etter behov. Husk at det er viktig at referater fra styringsgruppemøtene oppsummerer vedtak/beslutninger fra møtet.

NB! Disse malene er ikke publisert. Du må derfor logge på og administrere for å få tilgang og publisere etter at du har valgt mal og fylt inn. Husk å kopiere malen og endre navn, slik at den originale, og upubliserte, fortsatt er tilgjengelig som mal neste gang du skal skrive referat.]

Tidligere

Tid og sted: 24. jan. 2020 12:3013:30, KNH

Tilstede: Lars Solligard, Magnus Hovland, Martin Bore

Tid og sted: 29. nov. 2019 12:0013:00, KNH

Tilstede: Håvard Jostein Haugen, Liebert Parreiras Nogueira, Andreas Valeur Botnen, Thomas Madland, Anne Schad Bergsaker og Magnus Hovland

Tid og sted: 29. nov. 2019 12:0013:00, KNH

Tilstede: Lars Solligard, Magnus Hovland

Tid: 1. jan. 2017 10:0011:00