Juridisk bistand

Tilstede: Lars Solligard, Magnus Hovland

 • Avklare usecaser
 • Avklaringer av roller(datamanager, Forskningsleder m.m.)
 • Utvikling av forskerplattformen(Hvordan skal data flyte for ivareta sikkerhet og det juridiske)
 • Databehandleravtaler: 
  • Finnes en mal som kan brukes. Appendix regulerer i mer detalj databehandlingen.
  • Dataoverføringsavtale mellom to samarbeid behandlingsansvarliger(delt ansvar: Eks: Lund kjøpe FP av UiO, men prosjektet har tilknyttede UiO forskere)
 • Brukervilkår: 
  • Dette bær komme på plass, men må viuderes opp mot SSA-L/UiO avtalen på sikt. Dette prioriteres til slutt etter andre avtaler er på plass.
 • SSA-L: Kontrakter med kunder - tar utgangspunkt i UiO/USIT eksisternede avtaler som er basert på DIFI - Det kommer en oppdatert standardavtalen til DIFI
  • finnes på engelsk - Kan brukes mot internasjonale UH-inst
  • Ved ny funksjonalitet må dette beskrives i avtalen.
  • Se til avtaler gjort med TSD for inspirasjon
 • Møte med Microsoft. Bør Lars være med.

 

 

Tiltak: 

Lars kalle inn til fastmøteserie med MH og MB - ukentlig 1 time.

Publisert 29. jan. 2020 11:03 - Sist endret 29. jan. 2020 11:03