Juridisk bistand

Tilstede: Lars Solligard, Magnus Hovland, Martin Bore

Avklare usecaser

Mål: Lage nettside for sluttbruker som tydliggjør ansvarsfordeling mellom de ulike rollene.

Dette sporet skal avklare ulike problemstillinger knyttet til behandling av data 

 

Sjekke hva TSD har gjort...

Avklaringer av roller

Datamanager, Forskningsleder/prosjekteierm.m.

I utgangspunktet er roller fordelt på tre nivåer:

 1. Admin/prosjekteier(Admin/Lese/Skrive) - Skal ha mulighet til å tildele rettigheter
  1. Ha BDM
 2. Forsker(Lese/Skrive)
 3. Reviewer(Lese)

Utvikling av forskerplattformen

(Hvordan skal data flyte for ivareta sikkerhet og det juridiske)

Løfte frem alle 

Databehandleravtaler: 

 • Finnes en mal som kan brukes. Appendix regulerer i mer detalj databehandlingen.
 • Dataoverføringsavtale mellom to samarbeid behandlingsansvarliger(delt ansvar: Eks: Lund kjøpe FP av UiO, men prosjektet har tilknyttede UiO forskere)
 • Brukervilkår: 
  • Dette bær komme på plass, men må viuderes opp mot SSA-L/UiO avtalen på sikt. Dette prioriteres til slutt etter andre avtaler er på plass.
 • SSA-L: Kontrakter med kunder - tar utgangspunkt i UiO/USIT eksisternede avtaler som er basert på DIFI - Det kommer en oppdatert standardavtalen til DIFI
  • finnes på engelsk - Kan brukes mot internasjonale UH-inst
  • Ved ny funksjonalitet må dette beskrives i avtalen.
  • Se til avtaler gjort med TSD for inspirasjon
 • Møte med Microsoft. Bør Lars være med

ROS

Prosjeketet må gjøre en ROS analyse på sikt. 

Eventuelt:

Møte med OUS Rettsmedisinsk

Fortsette disksujon rundt dataklassifisering: grønn, gul, rød og sort. Sorte data er mengder av senstive data. Hvordan forholder man seg til UiO klassifiseringssystem?

Tiltak: 

 

Publisert 29. jan. 2020 11:03 - Sist endret 29. jan. 2020 11:03