Prosjektmøtet

Agenda

 1. Godkjenning av referat fra forrige møte

 2.  Gjennomgang av tjenesten: Forskerplattformen.

  1. Presentasjon av AVB
 3.  Hva gjør vi med prioriteringer og arbeidet med VDI og TSD?

  1. Involvering av USIT: Ha kompetanse selv(gjøreselv), ressursavaler med ansvarlig(gjøreselv med bidrag fra ansvarlig), Kjøpe tjenesten internt(fagansvarlig leverer tjenesten)?
  2. Release 1.4 og 1.5.
  3. TSD: Hvordan forholde seg til oppgaver i TSD?
 4. Roller og ansvar:

  1. Skal vi fordele noen hovedansvar innen noen hovedkomponenter:
  2. Navn? Hva skal tjenesten hete på engelsk?
 5. Brukerinolvering:

  1. Når: Når man tar infrastruktur-veivalg som påvirker brukerne eller arbeidsmetodikken til forskerne
  2. UX-involvering: Avklart før jul.
  3. Hvem: Brukertesting: ITF: Eksternt: Fagmiljø fra SV/Statsvit, Odont, MatNat/Geo?, HF/RITMO,
 6. Eventuelt

Dokmentasjon.

Jira er verktøyet: Bruke VDI-prosjektets rammeverk.

Møter

 • Standup - møter
 • EPIC/prioriteringsmøter
 • Statusmøter-prosjektledere: hver uke
 • IT-dir hver mnd.

Referat

Tilstede: LDM, Tobias L.(TL), Mholm, Werner, VK, TH, Safet, TH, AVB og MH

Beslutninger/veivalg:

  Hva er besluttet Kort begrunnelse
1 Nettverk: Uninett-adresser Besluttet mellom KK og Netdrift v/Hege. Det kommer en tegning og priser. Når: to uker/jan 2020
2 Et brukernavn og et passord for brukerne Brukere får nytt brukernavn og passord. I tilegg til UiO-brukerkonto. Avklaringer med IT-sikkerhet. Følges opp i faste møter.
3 Stillinger lyses ut etterhvert Avhengig av: Linjeledelse
4 Images bygges UiO Avklaringer med IT-sikkerhet
5 2FA med Radius RHEL8 Kommer snart. Ansvar: SSD/Trond.
6 Innkjøp HardWare Antatt: levering: 4 uker.
7 Deling av fp-esxi-a Mulig dele med andre tjenester: BaaS?
8    

Aksjonspunkter:

  Aksjonspunkter Ansvarlig Utfører Frist
1        
2        
3        
4        
...        
Publisert 25. nov. 2019 11:11 - Sist endret 25. nov. 2019 11:14