Forskningslagring

Bakgrunn

Porteføljeprosjekt som er en oppfølging av Rapporten om lagring og deling av forskningsdata. Prosjektet er tre-delt og omfatter

A) Kurs og kompetanseutvikling, lagt til UB
B) Webside for informasjon om forskningdata og gode pekere , lagt til AF
C) En forstudie som skal lage et mandat og en prosjektplan for hvordan man løser hoveddelen av utfordringene rundt forskningsdata ved UiO rent teknisk.

Formål

Formålet er å gjøre hverdagen for forskere enklere mtp lagring, deling og tilgjengeliggjøring av forskningdata (Open Access, metadata etc)

Se A), B) , C ovenfor.

Resultatmål og leveranse

A) Skal levere kurs og kompetanseheving ved UiO internt i gruppen, men også for interesserte ved UiO

B) Skal levere en www-side med informasjon om forskningdata ved UiO, og videre peke til kurs og gode dokument / god informasjon om forskningsdata.

C) Skal levere et prosjektmandat og en grov prosjektskisse for hvordan man kan teknisk få på plass en løsning som løser forskningsdatautfordringen (Hylle2 / ProF) lagringen ved UIO.

 

Publisert 14. mars 2016 14:38 - Sist endret 3. mai 2017 12:05