Prosjektmandat for forskningslagring

Prosjektmandat

Forprosjekt for lagring og deling av forskningsdata ved UiO (ProF-lagring)

Oppdragsgiver: IT-direktøren
Prosjekteier: ITF, ved seksjonssjef Gard O. Sundby Thomassen

Planlagt startdato: 15.8.2016
Planlagt sluttdato: 30.04.2017

Dokumentansvarlig: Jarle Ebeling
Forfatter: Jarle Ebeling

Forprosjektet mål og omfang
Beskrive og foreslå et eller flere IT-system for håndtering av forskningsdata ved UiO

Beskrivelse
Forprosjektet skal munne ut i et forslag til en såkalt "nivå-2 løsning" for mellomlagring/deling av forskningsdata med metadata. Denne skal understøtte forskerne, og dermed ha et velutviklet brukergrensesnitt. Mulighet for deling av forskningsdata og samskriving med kollegaer i inn og utland settes som et krav. I forprosjektet skal det nedsettes en prosjektgruppe med representanter fra forskerne og IT-organisasjonen for å spesifisere tilbudet i større detalj. Kravspesifikasjonen vil danne utgangspunkt for en institusjonell satsing, f.eks. gjennom eInfrastrukturutvalget foreslått i rapporten "IT i forskning ved UiO".

Framdriftsplan og leveranse
Forprosjektet gjennomføres høsten og vinteren 2016 og våren 2017, og vil levere dels en rapport som kommer med forslag til et IT-system for håndering av forskningsdata ved UiO, og dels et gjennomførbarhetsbevis ("proof of concept") for er slikt system.

Organisering
Samarbeid mellom ITF/UAV/USIT og Drift/USIT

Budsjett
NOK 500 000

Publisert 28. juni 2016 13:39 - Sist endret 22. mars 2017 12:52