Prosjekt Kalenderdata

Første versjon av tjenesten Kalenderdata er ferdig utviklet og i produksjon på UiO. I første versjon blir undervisning i emner automatisk lagt inn i kalenderen til alle som er påmeldt, og eksamen blir automatisk lagt inn i kalenderen til alle som er påmeldt. På sikt er målet at alle brukere skal ha tilgang til komplette kalendere i Exchange. Kalenderdata er et IT-BOTT samarbeidsprosjekt, og løsningen tas snart i bruk ved de andre BOTT'ene.

Bakgrunn

Utfordringen med kalenderdata flere steder har blitt adressert i BOTT-samarbeidet. UiO har fått i oppdrag å utvikle en integrasjonsløsning. Første fase er skopet ned til å fungere for UiO, mens en fase 2 skal tilpasse tjenesten for de andre BOTT-institusjonene.

Se Mandat for kalenderdata for mer detaljer.


Status

Fase 1 er ferdig gjennomført. Første versjon av Kalenderdata er ferdig utviklet og i produksjon ved UiO. I første versjon blir undervisning i emner automatisk lagt inn i kalenderen til alle som er påmeldt, og eksamen blir automatisk lagt inn i kalenderen til alle som er påmeldt. 

Fase 2 er påbegynt. Målet med fase 2 er å sette Kalenderdata i produksjon ved NTNU og UiT. Dette inkluderer videreutvikling for å tilpasse Kalenderdata for systemmiljøene ved NTNU og UiT.

Fase 2 ferdig: 1. juli 2020


Hovedleveranser

 • Fase 1:
  • En integrasjonstjeneste for kalenderdata (Kada), som skal hente data fra TP, FS og IGA (Cerebrum).
  • Oppdaterer personlige kalendere i Exchange
  • Oppdaterer personlige kalendere i Office365
  • I produksjon ved UiO
 • Fase 2:
  • I produksjon ved NTNU
  • I produksjon ved UiT

Prosjektstatus

Konsept Planlegge Gjennomføre   Avslutte Realisere
Godkjent Fullført Fase 1 - fullført Pilot - fullført Fase 2 -NTNU Fase 2 - UiT    
               

Utviklinga gjerast med Scrum. Sjå sprint-arbeidet i Jira.

Publisert 17. mars 2019 08:15 - Sist endret 17. mai 2020 20:15