Prosjekt Kalenderdata

Kalenderdata oppstår i flere ulike tjenester, som Canvas, TP og Exchange, og studenter og ansatte må forholde seg til flere ulike tjenester for å få et samlet bilde av sin kalender. Dette prosjektet skal utvikle første versjon av en teknisk løsning for at studenter og ansatte skal ha tilgang til en komplett kalender.

Status: Pilot av fase 1 var ferdig 25. februar 2020, og er under evaluering. Fase 2 er under planlegging, som inkluderer utrulling i BOTT.

Bakgrunn

Utfordringen med kalenderdata flere steder har blitt adressert i BOTT-samarbeidet. UiO er satt til å utvikle en integrasjonsløsning. Første fase er skopet ned til å fungere for UiO, mens en fase 2 skal tilpasse tjenesten for de andre BOTT-institusjonene.

Se Mandat for kalenderdata for mer detaljer.


Prosjektstart: 1. mars 2019

Fase 1 ferdig: 28. oktober 2019

Pilot: 28. oktober 2019 - 25. februar 2020


Hovedleveranser

  • En integrasjonstjeneste for kalenderdata (Kada), som skal hente data fra TP, FS og IGA (Cerebrum).
  • Kada oppdaterer personlige kalendere i Exchange
  • Kada oppdaterer personlige kalendere i Office365

Prosjektstatus

Konsept Planlegge Gjennomføre Avslutte Realisere
Godkjent Fullført Fase 1 - fullført Pilot - fullført Fase 2 - planleggast    
           

Utviklinga gjerast med Scrum. Sjå sprint-arbeidet i Jira.

Publisert 17. mars 2019 08:15 - Sist endret 27. feb. 2020 23:20