Prosjekt for koordinering av katastroferutiner

Formål

Prosjektetes formål er å få på plass synlige og konkrete IT-katastroferutiner for USIT/UiO slik at det enkelt ved alvorlige driftsavbrudd følgende enkelt avklares:

 • Er situasjonen såpass alvorlig at den katastrofeerklæres
 • Kommandostruktur
 • Arbeidoppgaver og rekkefølge på sådan for den enkelte berørte driftsgruppe
 • USITs forhold til TA under en "IT-katastrofe"

Planen skal ta høyde for de mest ekstreme katastrofesituasjoner. Eventuelt anbefalinger til tekniske tiltak vil ikke være prioritert i første omgang og må avstemmes med UiOs IT-strategier forøvrig

Resultatmål og leveranse

 1. Hovedleveransen til prosjektet er katastroferutiner for UiOs IT-tjenester, og som en innledning til dette, en prioriteringsliste over tjenester.
 2. Planen vil bli utarbeidet i et eksisterende rammeverk for katastroferutiner dersom dette er hensiktsmessig.
 3. Som en viktig del leveransen er også
  • rutiner for vedlikehold av rutinene
  • klarlegging av hva som må forefinnes på separate media (papir, CD etc)
  • øvelsesmal for test av beredskap.
Publisert 26. okt. 2011 10:09 - Sist endret 13. okt. 2014 11:50