Lokal-Sentral

Bakgrunn

Lokal-Sentral inngikk i utgangspunktet som et delprosjekt under prosjektet “Organisering og styring av IT ved UiO” og hadde sin oppstart i mars 2011. Fra januar 2012 skal Lokal-Sentral fortsetter som en arbeidsgruppe under plangruppen IHR-IT.

Formål

Lokal-Sentral har som formål å styrke primærvirksomheten ved å utvikle samhandlingen mellom lokal IT og sentral IT

Mål og leveranse

Arbeidsgruppen skal utarbeide forslag til organisering, koordinering og samhandling i IT-organisasjonen (lokal og sentral) for således bidra til at UiO får innholdsriktig og oppdatert IT-støtte i undervisnings- og forskningsprosesser.

Fullstendig mandat

Prosjektet utarbeidet diskusjonsrapporten “Organisering, koordinering og samhandling i UiOs IT-organisasjon”. Denne rapporten var grunnlagsmateriale for arbeidet i IHR-plangruppe for administrativ IT med “Organisering og standardisering av universitetets IT-virksomhet” og vedtaket om dette i universitetsstyret 23. oktober 2012.

Publisert 21. okt. 2011 13:18 - Sist endret 26. sep. 2017 13:13