Autentisering og bekreftelsesmetoder ved tofaktorautentisering

1.Innstillinger i AzureAD ved UiO

Det finnes autentiseringsmetoder for

1.1 Combined Registration

Combined Registration er ikke aktivert ved UiOs Azure AD tenant, men bare for en testgruppe: bore-test

Combined Registration samler i samme meny lista fra SSPR og MFA.
Dette er ikke aktuelt for UiOs AzureAD tenant siden SSPR ikke er aktivert.

1.2 SSPR

Ved UiO er SSPR ikke aktivert. Brukere synkroniseres fra AD on-prem og derfor det er ikke behov for SSPR

Man kan sjekke SSPR ved gå på adressen https://aka.ms/SSPRSetup

Self Service Password Reset for UiO

Autentiseringsmetoder for SSPR er innstilt i UiOs AzureAD slik:

Methods for SSPR

Methods for SSPR

1.3 Multifactor Authentication (MFA) - Tofaktorsautenstisering

Siden Combined Registration er ikke aktivert er innstillingene i MFA i Azure-portalen som styrer menyen.

Tofaktorsautenstisering er ikke påkrevd ved UiOs AzureAD og autentiserings metoder er konfigurert slik (verification options):

2. Endringer ved  UiOs Azure AD tenant

Det er besluttet at prosjekteier (IT-sikkerhetssjefen) at Call to phone fjernes fra lista for autentiseringsmetoder.
Endringen ble gjennomført 21.februar 2022 av prosjektleder og medlemene Johan Engvall og Ernesto Gonzalez.
Innstillingen for MFA (tofaktorautentisering) ved AzureAD-portalen er nå slik:

 

 

Publisert 21. feb. 2022 15:48 - Sist endret 21. feb. 2022 15:48