Exclude Group - it-uio-aad-sa-mfa-exclude

1. Bakgrunn

Oppgave i prosjektet:
Ekskludere service konti fra MFA

2. Fremgangsmåte

Laget gruppen it-uio-aad-sa-mfa-exclude i Azure AD, med disse medlemmene:

Sync_AZURE-SYNK_963d58c07e2c@uio.onmicrosoft.com
Sync_AZURE-SYNC-P01_9cbed17e1b54@uio.onmicrosoft.com
sharepointmalfiler@uio.onmicrosoft.com

2.1 Conditional Access policy

Gruppen er lagt til som eksklusion i MFA for All Cloud Apps som er i Produksjon.
Den er og en del av Block service accounts exclude trusted locations i Report-Only


 

 

 

Publisert 8. juni 2022 14:31 - Sist endret 8. juni 2022 14:31