Moderne veileder - Combined Security Authentication

Ved å bruke Combined Security Authentication får brukere Combined Security Authentication  som er mer brukervenlig veileder

Bakgrunn

Self Service Password Reset og MFA-portalen har opprinnelig 2 separate portaler

Disse kunne man bruke ved å bruke disse to lenker (om man ikke har Combined Registration-portalen aktivert): 

Microsoft publiserte april 2020 en ny portal som samler begge. Det har en bedre veileder med mye bedre brukeropplevelse.

Ved UiO har vi aktivert Combined Security Authentication som følger

Innstillingene på UiOs Azure AD

 

1 Self Service Password Reset (SSPR)


Azure AD > Password Reset > Properties

Dette er slått av siden våre brukere synkroniseres far AD og vi har hverken hybrid eller writeback

2 Password Reset Authentication Methods

Dette er valgt siden noen bruker som f.eks. Global Administrators har mulighet til å bruke SSPR. 

Metodene brukes også i Combined Registration portal som tillegsmetoder for brukere som har SSPR aktivert. Se på diagramet ved dokumentasjonen fra Microsoft

3 Registration

Azure AD > Password Reset > Registration

Brukere må registrere seg ved innlogging av Azure AD når de brukes SSPR

4 MFA autentiseringsmetoder

Azure AD > Security > MFA > Configure (Additional cloud-base MFA settings)

Følgende metoder er valgt for MFA:

5 Activate Combined Security Authentication

AzureAD >  User Settings > User Features (Manage user feature settings)

Alle brukere ved UiO får nå Combined Registration portal  publisert ved å registrere seg for tofaktorautentisering (6.4.2022)

 

 

Publisert 6. apr. 2022 10:19 - Sist endret 6. apr. 2022 11:00