Sak: Utsette utrulling av MFA mot MS 365 for studenter

Møte: IT-dir
Møtedato: 05.044.2022
Sakseier: IT-dir
Sakstype: B
Referanse:  

 

1. Mål

 • Utsette aktivering av MFA mot MS 365 for studenter. Var opprinnelig satt til 4. april og ble utsatt til etter påske. Prosjektet ville skru på aktiveringskravet 20. april, men ønsker ikke å skape problemer med gjennomføring av hjemmeeksamener.

2. Bakgrunn

Utsette aktivering av MFA for studenter

 • IT-leder ved JF henvendte seg til prosjektet grunnet 1500 studenter som har hjemmeeksamen første uke etter påske (alle hjelpemidler tillatt, og studenter må kunne hente dokumenter fra Onedrive). JF har utstrakt bruk av hjemmeeksamen dette semesteret grunnet pandemien. I tillegg er det nærmere 300 studenter som skal levere masteroppgaven denne uken.
 • Ønsket fra JF var:
  • Det gis mulighet for å deaktivere for enkeltstudenter som får problemer
  • Aktivering for deres studenter utsettes til 15. juni
 • Eksamener er allerede i gang og i andre halvdel av april varierer det mellom 500-1000 studenter som har eksamen daglig. 
 • Det antas at flere fakulteter gjør bruk av mer hjemmeeksamener dette semesteret enn vanlig og at en innføring av 2FA mot MS 365 kan skape problemer for enkelte studenter.

3. Hvilke alternativer har vi?

 • Utsette aktivering for studenter til eksamen er ferdig (i slutten av juni) eller evt. til semesterstart er unnagjort (ca. 15. september). Det vil koste veldig mye om studenter klager på en eksamensgjennomføring og får ny eksamen (eksamensoppgavelaging, vakter, retting m.m.)

 • Utsette aktivering for jus-studenter til eksamen er ferdig og så skru på

 • Deaktivere for enkeltstudenter som løper inn i problemer i forbindelse med hjemmeeksamener. Ikke anbefalt, da det tar tid å legge inn en person i en Cerebrum-gruppe og få det syncet til on-prem AD til Azure AD. Risikabelt og kan fort ta mer 30 minutter. Vil gi grunnlag for studenten til å klage på eksamen

 • Sende e-posten ut til studentene nå og håpe at flest mulig aktiverer før de skal ha eksamen

4. Beslutning

 • UiO utsetter innføring av 2FA mot MS 365 for studenter til etter eksamensperioden er ferdig.
Publisert 5. apr. 2022 11:39 - Sist endret 5. apr. 2022 11:39