Etablering av "Min side" for studenter

Prosjektet er ferdigstilt og avsluttet. Se sluttrapport.

Prosjektet skal etablere en tjeneste for å tilby persontilpasset studieinformasjon.

Les mer om mandat, fremdrift og planer på se sentrale prosjektsidene.

Bakgrunn

  • Studieinformasjonen på uio.no er i løpet av 2012 og 2013 konvertert til nye maler for å muliggjøre ny teknisk funksjonalitet
  • Undersøkelser utført høsten 2013 viser at studentene ved UiO etterlyser persontilpasset informasjon. Spesielt stort er ønsket om personlig timeplan og tilgang til denne fra telefonen.
  • Oslo 2014. - Revisjon av medisinstudiet: Studieportalen for medisinstudiet, minstudier.uio.no, skal legges ned og medisinstudiet skal bruke fellesløsninger.

Formål

Tjenestens formål er tredelt:

  1. Gi studentene et mer persontilpasset og bedre tilbud på nett. (minside)
  2. Trekke studierelatert logikk ut av Vortex. Opprette løsere koblinger mot FS og timeplansystemet for å gjøre det enklere å utvikle nye tjenester knyttet til disse og andre kildesystemer, samt etablere en plattform for nye tjenester rettet mot studenter.
  3. Tilby en stabil tjeneste for integrasjon av "studiedata" (UiO-WS)
Publisert 28. feb. 2014 10:39 - Sist endret 26. sep. 2017 13:13