Ny IT-arkitektur MUSIT

Bakgrunn

MUSITs formål er å sikre drift, vedlikehold og utvikling av universitetsmuseenes felles samlingsdatabaser, og å legge til rette for deling av data for forskning, utdanning, forvaltning og allmennhet[1]. MUSITs nåværende systemer og IT-arkitektur er imidlertid utdatert, og er ikke utformet i henhold til IKT-politiske føringer eller overordnede arkitekturprinsipper, som tjenesteorientering, interoperabilitet, tilgjengelighet, sikkerhet, åpenhet, fleksibilitet og skalerbarhet[2].

 

[1] http://www.musit.uio.no/musit/informasjon/MUSIT-avtalen_2014.pdf

[2] https://www.difi.no/sites/difino/files/arkitekturprinsipper-2.1.pdf

Formål

Formålet til prosjektet MUSIT Ny IT-arkitektur er å implementere en ny arkitekturplattform som er basert på en ensartet IT-arkitektur med felles datamodell på tvers av fagområder. Den nye arkitekturen skal understøtte effektivt drift og universitetsmuseenes kjerneoppgaver innenfor forskning, formidling og forvaltning. Hovedprosjektets formål er å implementere en og en modul/tjeneste gjennom flere delleveranser i henhold til prioritering fra Koordineringsgruppene. 

Resultatmål og leveranse

  • Flest mulig moduler/tjenester implementert på ny arkitektur med nødvendig samhandling med gammelt system.
  • Implementerte sikkerhetsmekanismer i henhold til UH-sektorens arkitekturprinsipper og føringer ved USIT.
  • Løsning som forenkler arbeidsprosessene ved innlegging av nye objekter i samlingsdatabasene og som vil støtte museenes nåværende innsamlingsarbeid.
  • Moduler som er tilgjengelige fra Web og som kan benyttes på ulike stasjonære og mobile enheter.
  • Lettere administrasjon av installasjon og oppdatering av applikasjonene.
  • Kulturendring / ny arbeidsmetodikk i Koordinerings - og faggruppene.
  • Bedre omdømme hos museene.
Publisert 28. juni 2016 09:53 - Sist endret 19. okt. 2017 11:05