NIKE – Ny Integrert Kalender/Epost

Formål

Prosjektet skal ut fra en grundig behovs- og interesseanalyse lage en kravspesifikasjon for en integrert mail/kalendertjeneste tilgjengelig fra et bredt utvalg klienter. Ulike løsninger skal evalueres og vurderes mot kravspesifikasjonen og prosjektet skal komme med en anbefaling av veivalg og risiko/konsekvensanalyse av veivalget.

Resultatmål og leveranse

Prosjektet skal levere en anbefaling av epost- og kalenderløsning for UiO. Det er flere delleveranser. De viktige er:

  1. Brukerundersøkelse analyse
  2. Kravspesifikasjoner for tjener og klient
  3. Sluttrapport med vurdering av mulig løsninger
Publisert 26. okt. 2011 11:12 - Sist endret 9. jan. 2019 18:19