NIKE Milepælsplan


 

Milepælsplan
og ansvarskart


Versjon:
 • U - Utfører arbeidet
 • B - Hovedbeslutning
 • b - Delbeslutning
 • a - Framdriftsansvar
 • A - Kompetanseoverføring
 • R - Må rådspørres
 • I - Må informeres
 • r - Kan tilkalles for diskusjon
 • PE - Prosjekteier
 • PL - Prosjektleder
 • PG - Prosjektgruppe
 • SS - Sikkerhetssjef
 • BG - Brukergruppe
 


 

Ferdig dato Planlagt ferdig Status Avhengig av NR Milpælbeskrivelse PE PL PG SG SS BG
15.3.2011   Ferdig   m1 Vedta mandat B          
  6.5.2011     m2 Gjennomføre interessentanalyse B          
  5.9.2011     m3 Gjennomføre brukerundersøkelse B          
  26.9.2011     m4 Utforme kravspesifikasjon B          
  3.10.2011     m5 Velge ut systemer til test B          
  17.10.2011     m6 Utforme testprotokoll B          
  28.11.2011     m7 Gjennomføre tester B          
  16.12.2011     m8 Evaluere og konkludere B          
                       
                       
                       
                       

Publisert 22. feb. 2011 12:24 - Sist endret 12. sep. 2011 13:55