Aktivitetplan


Milepæl: m1
Versjon:
 • U - Utfører arbeidet
 • B - Hovedbeslutning
 • b - Delbeslutning
 • a - Framdriftsansvar
 • A - Kompetanseoverføring
 • R - Må rådspørres
 • I - Må informeres
 • r - Kan tilkalles for diskusjon
 • PE - Prosjekteier
 • PL - Prosjektleder
 • PG - Prosjektgruppe
 • LM - Kari Normann

 

 

m1: Vedta mandat
 

Start
dato
Ferdig
dato
Avhengig
av
Omfang Aktivitet
NR
Aktivitetsbeskrivelse Leveranse PL PE LM
  15.3     a01.01 Ledermøte godkjenner mandatet Vedtak U b B
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

Publisert 31. mai 2011 22:27 - Sist endret 12. sep. 2011 13:56