Aktivitetplan


Milepæl: m2
Versjon:
 • U - Utfører arbeidet
 • B - Hovedbeslutning
 • b - Delbeslutning
 • a - Framdriftsansvar
 • A - Kompetanseoverføring
 • R - Må rådspørres
 • I - Må informeres
 • r - Kan tilkalles for diskusjon
 • PE - Prosjekteier
 • PL - Prosjektleder
 • PG - Prosjektgruppe
 

Gjennomføre interessentanalyse
 

Start
dato
Ferdig
dato
Avhengig
av
Omfang Aktivitet
NR
Aktivitetsbeskrivelse Leveranse PL PG PE
27.4 29.4     a02.01 Gjennomføre interessentanalyse Interessentanalyse   U  
29.4   a02.01   a02.02 Kvalitetssikre endelig versjon av interessentanalyse Interessentanalyse U    
    a02.02   a02.03 Godkjenne interessentanalyse Vedtak     B
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

Publisert 31. mai 2011 22:32 - Sist endret 12. sep. 2011 14:00