Aktivitetplan


 

Milepæl: m3
Versjon:
 • U - Utfører arbeidet
 • B - Hovedbeslutning
 • b - Delbeslutning
 • a - Framdriftsansvar
 • A - Kompetanseoverføring
 • R - Må rådspørres
 • I - Må informeres
 • r - Kan tilkalles for diskusjon
 • PE - Prosjekteier
 • PL - Prosjektleder
 • PG - Prosjektgruppe
 

Gjennomføre brukeranalyse
 

Start
dato
Ferdig
dato
Avhengig
av
Omfang Aktivitet
NR
Aktivitetsbeskrivelse Leveranse PL PG PE
        a03.01 Identifisere brukergrupper vi skal forhøre oss med Dokument      
        a03.02 Identifisere mulig funksjonalitet Dokument      
        a03.03 Utforme spørreskjema Spørreskjema   u  
        a03.04 Utarbeide plan for ressursbrukerintervjuer Møteplan/agenda   u  
   

a03.03

  a03.05 Gjennomføre spørreundersøkelse Innkomne svar      
    a03.04   a03.06 Gjennomføre intervjuer med ressursbrukere/ressurspersoner Analysedokument      
   

a03.04, a03.05

  a03.07 Evaluere og konkludere Brukerundersøkelse      
    a03.07   a03.08 PE godkjenner brukeranalyse Vedtak     B
                   
                   
                   
                   

 

Publisert 22. feb. 2011 12:24 - Sist endret 18. okt. 2013 11:00