Aktivitetplan


 
Milepæl: m4
Versjon:
 • U - Utfører arbeidet
 • B - Hovedbeslutning
 • b - Delbeslutning
 • a - Framdriftsansvar
 • A - Kompetanseoverføring
 • R - Må rådspørres
 • I - Må informeres
 • r - Kan tilkalles for diskusjon
 • PE - Prosjekteier
 • PL - Prosjektleder
 • PG - Prosjektgruppe
 • PG-B - Prosjektgruppe brukerside
 • PG-T - Prosjektgruppe teknisk side
 

Utforme kravspesifikasjon
 

Start
dato
Ferdig
dato
Avhengig
av
Omfang Aktivitet
NR
Aktivitetsbeskrivelse Leveranse PL PG PG-B PG-T PE
12.8       a04.01 Vurdere om vi skal ta med ekstern cloud-løsning i vurderingene (MS, Google eller lignende) Dokument   U     b
        a04.02 Funksjonalitet: Analysere brukerundersøkelsen og trekke konsekvenser for kravspek       U    
29.8       a04.03 Funksjonalitet/teknisk: Se på andres løsninger og prosesser og finne ut hva vi kan lære av dem     U      
        a04.04 Funksjonalitet: Avgjøre hvilke funksjonelle ekskluderende krav vi skal ha       U   I
    a04.02, a04.03, a04.04   a04.05 Funksjonalitet: Sette opp funksjonelle krav       U    
23.5       a04.06 Teknisk: Utarbeide skisse til kravspek Kravspesifikasjon          
    a04.06   a04.07 Teknisk: Avgjøre hvilke grupper som skal trekkes inn i arbeidet og etablere kontakt med dem Dokument   U      
    a04.06   a04.08 Teknisk: Kartlegge hva andre bruker og hvilke erfaringer de har gjort Dokument       U  
    a04.07   a04.09 Teknisk: Definere kapasitetskrav     U     I
    a04.07   a04.10 Teknisk: Avgjøre vekting av krav     U      
    a04.07, a04.08, a04.09, a04.10   a04011 Ferdigstille teknisk kravspek            
    a04.05, a04.11   a04.12 Sette opp total kravspesifikasjon   b U      
    a04.12   a04.13 Godkjenne kravspesifikasjon           B
                        

Publisert 31. mai 2011 22:18 - Sist endret 6. okt. 2011 22:20