Aktivitetplan


Milepæl: m6
Versjon:
 • U - Utfører arbeidet
 • B - Hovedbeslutning
 • b - Delbeslutning
 • a - Framdriftsansvar
 • A - Kompetanseoverføring
 • R - Må rådspørres
 • I - Må informeres
 • r - Kan tilkalles for diskusjon
 • PE - Prosjekteier
 • PL - Prosjektleder
 • PG - Prosjektgruppe
 • KN - Kari Normann
 • ON - Ola Normann
 


Utforme testprotokoll

Start
dato
Ferdig
dato
Avhengig
av
Omfang Aktivitet
NR
Aktivitetsbeskrivelse Leveranse PL PG PE
          Avgjøre hvilke deler av systemene som skal testes     U  
          Etablere avtale med aktuelle serverdriftsmiljøer     U  
          Avgjøre hvilke deler av leverandørdokumentasjon som eventuelt skal ettergås     U  
          Detaljere hvordan testene skal foretas     U  
          Avgjøre eventuell ekstern deltagelse   b    
          Levere testrapport       B
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

Publisert 31. mai 2011 22:18 - Sist endret 1. juni 2011 11:52