Aktivitetplan


Milepæl: m7
Versjon:
 • U - Utfører arbeidet
 • B - Hovedbeslutning
 • b - Delbeslutning
 • a - Framdriftsansvar
 • A - Kompetanseoverføring
 • R - Må rådspørres
 • I - Må informeres
 • r - Kan tilkalles for diskusjon
 • PE - Prosjekteier
 • PL - Prosjektleder
 • PG - Prosjektgruppe
 


Teste systemene

Start
dato
Ferdig
dato
Avhengig
av
Omfang Aktivitet
NR
Aktivitetsbeskrivelse Leveranse PL PG PE
        a07.01 Gjennomføre test av systemer     U  
        a07.02 Kontrollere resultater     U  
        a07.03 Levere testrapport       B
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

Publisert 31. mai 2011 22:18 - Sist endret 1. juni 2011 11:57