Aktivitetplan


Milepæl: m8
Versjon:
 • U - Utfører arbeidet
 • B - Hovedbeslutning
 • b - Delbeslutning
 • a - Framdriftsansvar
 • A - Kompetanseoverføring
 • R - Må rådspørres
 • I - Må informeres
 • r - Kan tilkalles for diskusjon
 • PE - Prosjekteier
 • PL - Prosjektleder
 • PG - Prosjektgruppe
 • KN - Kari Normann
 • ON - Ola Normann
 


Konkludere og anbefale

Start
dato
Ferdig
dato
Avhengig
av
Omfang Aktivitet
NR
Aktivitetsbeskrivelse Leveranse PL PG PE
        a08.01 Evaluere testede systemer     U  
        a08.02 Utforme konklusjoner   b U  
        a08.03 Ferdigstille rapport       B
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

Publisert 31. mai 2011 22:18 - Sist endret 1. juni 2011 11:56