Prosjektplan

Dette er en mal for prosjektplan på USIT. Se forklaring til feltene i prosjektguiden.

Formål

Prosjektet skal ut fra en grundig behovs- og interesseanalyse lage en kravspesifikasjon for en integrert mail/kalendertjeneste tilgjengelig fra et bredt utvalg klienter. Ulike løsninger skal evalueres oog vurderes mot kravspesifikasjonen og prosjektet skal komme med en anbefaling av veivalg og risiko/konsekvensanalyse av veivalget

 

Mandat

 Link til mandatsiden

 

Leveranser

Leveransene legges ut i Aktivitets/milepælsplanen

 

Publisert 22. feb. 2011 12:24 - Sist endret 18. okt. 2013 11:00