Ny FS-drift

Bakgrunn

Styret i Samarbeidstiltaket FS (SFS) har vedtatt å ta over det formelle driftsansvaret for FS fra UNINETT/Trofast. I forbindelse med dette har driftsavdelingen i USIT i samarbeid med berørte parter, utarbeidet et forslag til forbedret driftsopplegg.  USIT er bedt om å implementere det nye driftsopplegg i løpet av 2014 eller senest i løpet av 2015.

Formål

Prosjektets formål er å gi FS en bedre, mer framtidsrettet og rimeligere driftsløsning enn dagens løsning. Målet er å gjennomføre en vellykket innføring av et nytt driftsregime for FS på vegne av oppdragsgiveren. For mer informasjon om prosjektets formål, se mandat.

Resultatmål og leveranse

Implementere en  mer moderne og fremtidsrettet driftsløsning for FS. Dette innebærer skifte av terminalserverløsning fra Citrix til Microsoft RDS. Microsoft RDS er i prinsippet samme løsning som brukes i UiO programkiosk (kiosk.uio.no) for Universitetet i Oslo, men nå anvendt for hele sektoren.

  • Forprosjektrapport med bl.a. statusundersøkelse for ADene
  • Opprettelse og testing av UHAD (felles AD for UH-sektoren) og FS-AD, og FS
  • Dokumentasjon
  • Opprettelse av Trust i samarbeid med IT-avdelingene ved den enkelte FS-institusjon

Viktige milepæler:

  • Når den første institusjonen kan bruke FS gjennom UHAD
  • Når alle institusjonene er over på ny driftsløsning og gammel løsning termineres
Publisert 31. okt. 2013 14:55 - Sist endret 3. jan. 2019 17:08